Fasad mot söder 

Fasad mot söder med två balkonger med glasräcken på övre plan

info@ovikstugor.se                                                    webmaster@ovikstugor.se