Flygbild Fläderbacken

Flygbild över Fläderbackens villaområde med båthamn nere till höger

info@ovikstugor.se                                                    webmaster@ovikstugor.se